dr inż. Robert Perliński

Strona uczelniana

Prace dyplomowe


Tematyka

Nie mam ustalonej listy tematów. Liczę na Państwa keratywność, pasję "bawienia się" informatyką, tworzenia oprogramowania, systemów i urządzeń. Najczęściej temat uzgadniam ze studentem w indywidualnej rozmowie. Tematyka pracy powinna dotyczyć informatyki. Poniższy zakres tematyczny jest mi bliski i preferuję prace z wymienionych zagadnień ale nie trzeba się do tego ograniczać:

Bardzo dobrze prezentują się projekty i zagadnienia związane z utworzeniem i programowaniem urządzenia, które można pokazać, wziąć do ręki, np. drukarka laserowa. Na pracę inżynierską wystarczy poznać wybraną technologię, zrobić działający projekt, całość dokładnie opisać i wyciągnąć jakieś wnioski. Praca magisterska wymaga przynajmniej porównania kilku technologii, rozwiązań, wydajności różnych systemów czy sposobu ich działania. Bardzo dobrze prezentują się prace związane z algorytmiką, w których student wykorzystuje znany algorytm do własnych potrzeb, najlepiej dostosowując go do problemu, optymalizując jego działanie albo tworząc nową jego odmianę. Poniższa lista tematów prac może pomóc w znalezieniu pomysłu na własą pracę magisterską czy inżynierską.

Wypromowane prace inżynierskie i magisterskie

Prace inżynierskie (w nawiasach użyta technologia, słowa kluczowe):

Prace magisterskie (w nawiasach użyta technologia, słowa kluczowe):